Verksamhetsberättelser Grundskola, Fritids och Fritidsklubben

Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet formuleras varje läsår Verksamhetsberättelser för de olika enheterna. De innehåller dels beskrivning av  innehåll och mål, dels hur prioriterade utvecklingsområden har fallit ut och vad som föreslås vara fokus inför kommande läsår.

Verksamhetsberättelse Lilla Ekbacken åk f-2

Verksamhetsberättelse Stora Ekbacken åk 3-5

Verksamhetsberättelse Skogsbacken åk 6-9

Verksamhetsberättelse Fritids åk f-2

Verksamhetsberättelse Fritidsklubben åk 3-5

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild