Stiftelse och vänföretag

KMS Stiftelse startades 2009 och syftar till att skapa möjligheter för att sätta guldkant på elevernas vardag. KMS Vänföretag har till uppgift att utveckla samarbete med företag som genom ekonomiskt bidrag eller på annat sätt vill göra en insats för att skapa bättre förutsättningar till barnens skolarbete. Pengarna som samlas in används för att möjliggöra förbättringar i skolans inre och yttre miljö samt främja olika pedagogiska fördjupningar (till exempel litteratur och annat undervisningsmaterial, studiebesök eller andra externa kostnader). I samarbete med skolans ledning och styrelse avgörs vad stiftelsepengarna ska gå till. Bland annat skall bidragen förverkliga Maria Montessoris idé om det förlängda klassrummet.

Det är med stor tacksamhet skolan mottagit bidrag tidigare – se bara den fina utemiljön för barnen som inte hade varit möjlig att bygga utan denna ekonomiska hjälp!

Det gångna läsåret kom både pedagoger och barnen med förslag och önskemål om vad de vill se på sin skolgård t.ex. sittgrupper utanför matsalen Gläntan, cykelställ för att kunna låsa fast cyklarna samt möjlighet för lek och lärande utomhus för Bärbacken.

Nu finns det fler saker på listan som skolan vill göra och vi hoppas därför att vi även i år kommer ha flera Vänföretag som vill stödja skolan under läsåret 2020/2021.

Vill du ha mer information om vad det innebär att vara KMS vänföretag, kontakta Annelie Forsberg som är ekonomiansvarig, KMS styrelse, så får du veta mer! Annelie nås på: styrelsen@kmskola.se.

Tack för ditt stöd till KMS!
KMS Stiftelse

Kullaviks Montessoriskola har flera vänföretag som på olika sätt stödjer vår verksamhet. Nedan ser du vilka som är våra vänföretag

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild