Personal Elevhälsan

Personal Elevhälsan

Petra S Med

Petra Svensson

Specialpedagog

Kajsa Med

Kajsa Tholén Järnstedt

Specialpedagog

Karin E Med

Karin Ericson

Skolsköterska

Magnus3

Magnus Blennerud

Rektor