KMS historia

28 år av växandeKMS historia har präglats av entreprenörsanda och utveckling.

  • Från förskola 3-6 år med 20 barn till förskola/grundskola/särskola/fritidshem 1-16 år med 350 barn/elever.
  • Från 4 anställda till 70 anställda.
  • Från 150 m2 till drygt 3000 m2.

Milstolpar i KMS historia

1991 KMS förskola för barn 3-6 år startas av en grupp föräldrar
1992 KMS Grundskola åk 1-5 startar
1994 Implementering av ny läroplan
1997 KMS Grundskola åk 6-9 startar
1996-2000 Byggnation av idrottshall, utökning av lokaler med tre nya byggnader
2003 KMS startar särskola som integrerad verksamhet
2007 Fler barn i förskolan, ny avdelning startar i nytt hus för 3-åringar
2011 20-årsjubileum, ny logga och fest! Implementering av ny läroplan, Lgr11, och ny skollag.
2012 Nya KMS: Verksamhet startar för 1-2-åringar. ,Om- och tillbyggnad av skolans lokaler påbörjas, , ny struktur i föreningens föräldragrupper
2013-2014 Ny ledningsstruktur för att uppfylla skollagen samt möjliggöra en större verksamhet, färdigställande av de nya lokalerna. Föreningen: utbyggnad av KMS kommunikationsutskott samt ytterligare nya arbetsgrupper. Start av projekt för att bygga ut och förbättra skolans lekytor och trafikmiljö.
2016 Utökade och nya lekytor färdigställda.

KMS historia har präglats av entreprenörsanda och utveckling

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild