KMS föräldraförening

KMS Kullaviks Montessoriskola är en ekonomisk förening. Högsta beslutande organ är föreningsstämman. Styrelsen beslutar i föreningens angelägenheter mellan föreningsstämmorna.

Vårdnadshavare i familj som tackat ja till erbjudande av plats i någon av föreningens verksamheter har rätt till medlemskap i föreningen och  kan påverka beslut med en röst per familj.

Medlemmar förväntas sympatisera med KMS grundläggande värderingar och vision.  

Det förväntas att alla föräldrar deltar i föreningens informationsträffar  och i övrigt håller sig uppdaterade via skolans informationsflöde.

Medlemmarna deltar aktivt i föreningsarbetet och skolans skötsel på arbetsdagar, städdagar och i individuella arbetsgrupper. Varje medlemsfamilj bör vara representerad på KMS årliga föreningsstämma.

Under sin tid på skolan förväntas:

  • någon av föräldrarna vara med i utskott eller vara klassförälder under minst 2-3 år.
  • alla föräldrar delta i städ- och fixardagar minst en gång per termin.
Styrelsen har det senaste arbetat mycket med föräldraföreningens organisation, med de olika grupperna och hur vi vill arbeta framåt. Vi vill förenkla och hoppas på mer engagemang, fler deltagare, mer flexibilitet och plats för ännu mer aktivitet och kreativitet från alla er föräldrar! Visst är du med?!
 
Är du nyfiken och vill veta ännu mer – skicka oss gärna ett mail: kmsstyrelse@kmskola.se 

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild