KMS Academy

Vill du vara en ögonöppnare för allt kul som finns här i världen? Till våren drar vi igång KMS Academy. Tanken är att vi genom efter-skolan-aktiviteter ska stimulera aktivitet, nyfikenhet och lärande hos våra ungdomar. Förutom att agera ögonöppnare, så vill vi skapa en naturlig kompismiljö utanför skolan där lärande är positivt och mer naturlig interaktion med andra vuxna förutom lärare och föräldrar.

Det är här du kommer in.
Vad är du glad att du lärde dig tidigt, eller vad hade du velat veta tidigare?
Vad har man glädje och nytta av i livet? Svaret kan ju vara brett: träning och hälsa, etik och moral, läsa böcker eller det politiska spelet. Eller smalt: cykla MTB, programmering, rita CAD, spela gitarr, eller yoga. Oavsett vad så fanns det förmodligen någon som introducerade dig till ämnet och som gjorde det intressant. Vi behöver ett gäng föräldrar som vill agera intresseväckare – oavsett om det är ett engångsseminarium eller en komplett grundkurs. Så även om du har anmält intresse att hjälpa till via hemsidan – ring oss och prata om vad du vill göra!

Hälsningar,
Petter Holm 0732-310013
Sara Sjöblom 0704-905712
Eller skicka ett mail till: kmsacademy@kmskola.se