Synpunkter och klagomålshantering

Vår strävan är att kontinuerligt utveckla vår verksamhet och din röst är mycket värdefull. En fungerande dialog och ett gott samarbete oss emellan är det bästa barnen, eleverna och ungdomarna. Du är alltid välkommen att höra av dig! Antingen gör du det på en gång eller via de kontinuerliga enkäterna.

Vår föräldradrivna skola kännetecknas av ett stort gemensamt engagemang från föräldrar, elever och personal, för att skapa en så bra och aktuell verksamhet som möjligt. Många och kompetenta är alla de grupper som stöttar verksamheten i flera avseenden. Hög är även personalens ambition att inte bara uppfylla alla krav komna ur det statliga uppdraget, reglerat i en rad styrdokument, utan att lyssna in och tillsammans med alla föräldrar dela devisen att vi gör detta tillsammans för att det ska bli så bra som möjligt för varje barn; vi spelar i samma lag.

Oftast kan frågetecken kring vad som skett och hur det kunde bli som det upplevs eller sägs vara, redas ut genom tidig kontakt med berörd personal. Ibland kan det vara bra att inte ha för bråttom. Som bekant ser en person en begränsad del av och sällan hela bilden av sanningen, och därför önskar vi kontakt nära i tid då någonting oönskat eller till synes felaktigt inträffat, så att vi tillsammans kan reda ut, ta tag i och åtgärda vad det gäller.

Ta kontakt med berörd personal eller samordnare antingen via mail på adresserna förnamn.efternamn@kmskola.se eller via expeditionen 031 – 748 91 50, adm@kmskola.se. Om du inte blir nöjd efter dessa kontakter kan du läsa vidare här:
Rutiner för klagomålshantering 

 

 

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild