Personal Nyponet

Sofia Fredin

Sofia Fredin

Samordnare och Förskollärare

Kms Heidi

Heidi Thisell

Montessoripedagog

Victoria Wennergren

Victoria Wennergren

Barnskötare


Personal Lingonet

Lollo

Louise Karlsson

Barnskötare

Carin

Carin Sanderoth

Barnskötare

Amanda Nilsson

Amanda Nilsson

Medhjälpare


Personal Blåbäret

Marina Alderö

Marina Alderö

Montessoripedagog

Anneli Jange

Anneli Jange

Barnskötare

personmissing

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild