Personal Nyponet

Sofia Fredin

Sofia Fredin

Förskollärare
Samordnare Lilla Bärbacken

Kms Heidi

Heidi Thisell

Montessoripedagog
Barnskötare

Victoria Wennergren

Victoria Wennergren

Småbarnspedagog
Barnskötare


Personal Lingonet

Lollo

Louise Karlsson

Barnskötare
Föräldraledig

Carin

Carin Sanderoth

Barnskötare

Amanda Nilsson

Amanda Nilsson

Medhjälpare

Sanna A

Sanna Abrahamsson

Medhjälpare
Vikarie


Personal Blåbäret

Marina Alderö

Marina Alderö

Montessoripedagog Barnskötare

Anneli Jange

Anneli Jange

Barnskötare

Olivia L

Olivia Lindström

Medhjälpare

KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild
KMS Skola Bild