Presentation


KMS Kullaviks Montessoriskola är en föräldrastyrd fristående skola med förskola 1-5 år, fritidshem och grundskola, förskoleklass t o m åk 9. Skolan finns i Kungsbacka kommun nära gränsen till Göteborg. Vi har skogen runt knuten och gångavstånd till havet.

vägskylt

Skolan bygger på en idé om att barn, föräldrar och personal, alla med sitt engagemang, bidrar till de bästa av skolans förutsättningar. Målet är att skolan för alla parter ska vara en trygg och kreativ miljö där alla har möjlighet att utveckla goda kunskaper, ansvar och lust att lära.
Maria Montessori och hennes tankar

Skolan bygger på en idé om att barn, föräldrar och personal, alla med sitt engagemang, bidrar till de bästa av skolans förutsättningar. Målet är att skolan för alla parter ska vara en trygg och kreativ miljö där alla har möjlighet att utveckla goda kunskaper, ansvar och lust att lära.


Förskola och komplett Grundskola med Montessoripedagogik

Skolan startade med en förskolegrupp 1991 och våren 1999 lämnade den första kullen grundskolans år 9. Idag arbetar ca 330 elever och närmare 60 vuxna i skolan. Vi är organiserade i tre arbetsenheter, förskola med 90 barn i åldrarna 1-5 år, grundskola f-klass till åk 5 och grundskola åk 6-9 med ca 100 elever i varje grupp. Alla barn tillhör en åldershomogen hemgrupp med en eller två ansvariga pedagoger och ett hemrum. Vi är i ständig pedagogisk utveckling och tar intryck av alla idéer som bekräftar vår grundsyn. 
I  förskolan består de åldershomogena hemgrupperna av 13-18 barn och i grundskolan av 21 - 27 barn. Skoldagen delas mellan åldersintegrerat självständigt arbete i enheternas olika ämnesrum och lärarledda arbetspass i hemgruppen. Vid behov delas barnen in i andra typer av undervisningsgrupper. Pedagogerna arbetar i arbetslag med ett gemensamt ansvar för enhetens barngrupp.


Fritidsverksamheten

Fritidshemmet och fritidsklubben är inrymda i år 1-5 huset.

Barn som går de två första skolåren kan välja samlad skoldag. Det innebär att de har en skoldag som varar mellan kl. 8:00 - 13:30 varje dag i veckan. De timmar under skoldagen som inte är undervisningstid ägnas åt praktiskt-, estetiskt arbete lett av våra fritidspedagoger. Förskolan och fritidshemmet öppnar kl. 7:00 och stänger kl. 17:00. Efter skolarbetet bestämmer barnen själva var i skolan de vill vara och vad de vill koppla av med.


Maten - En del av kvaliteten

På KMS är vi stolta över att ha ett eget skolkök med egen tillagning och med en stor fin matsal, “Gläntan”

I skolköket arbetar  en kock, en dietkock samt ett köksbiträde.

Vi försöker i möjligaste mån att alltid servera hemlagad mat och vi väljer till största delen ekologisk, kravmärkt och närproducerad mat efter vad säsongen har att erbjuda.

Rätterna är varierade och näringsriktiga och följer ett sex veckors rullande schema med en vegetarisk rätt i veckan samt en alternativ rätt varje dag i form av en soppa.

Maten serveras i tre sittningar mellan kl 11:00 -12:30

Webmaster of KMS 2016 ©