Köanmälan

BalongKMS 11 ARB 009KMS 300 006

Anmälan och intagning till KMS förskola och grundskola 

- Barn kan anmälas till KMS tidigast efter barnets födelse.
- Endast ett barn/elev per anmälan.
- Anmälan är giltig från det datum köanmälan är oss tillhanda.

För antagning av barn/elever till KMS gäller följande:

  1. Syskonförtur - gäller så fort en familj har minst ett barn som antagits till KMS. I de fall som flera familjer har rätt till förtur enligt ovan, tillämpas syskonets ködatum.
  2. Återvändande barn/elever har förtur på ködatum, efter syskonförtur.
  3. Ankomstdatum på köanmälan.
    (För 1-åringar gäller ej ködatum, urval sker genom lottning).


Kommunala bidrag utgör grundvalen för KMS ekonomi och det är att betrakta som en förutsättning att barn som börjar på KMS är berättigade till dessa bidrag.

Vid omarbetad policy gäller senast skrivna. 

KMS Kullaviks Montessoriskola, 2014-03-01 

Länk till köanmälan:  Köanmälan


Webmaster of KMS 2016 ©