Om KMS

om kmsmariaKMS 300 023

 KMS Kullaviks Montessoriskola är en engagerad och föräldradriven F-9 skola utan vinstintresse, där barnet som 1-åring i förskolan startar sin utveckling av kunskaper och förmågor, och som 16-åring lämnar KMS' kreativa miljö och goda studieklimat, med rötter och vingar inför framtiden.


Skolan är naturnära belägen med skogsglänta, damm, bondgård och villor som närmsta grannar. I skolans mitt har vi vår brygga med skärgårdsbodar - en scen vi använder bl.a. vid vår traditionella sommaravslutning, med syskon, föräldrar och anhöriga i det gröna gräset nedanför. På KMS Kullaviks Montessoriskola arbetar vi med montessoripedagogik bl a genom det förlängda klassrummet. Vi har en hög lärartäthet, goda resultat och en trygg miljö tack vare engagemanget från pedagoger och föräldrar. 

Besökare brukar uppmärksamma det varma bemötandet och den trevliga stämningen. Våra elevers föräldrar lyfter särskilt lärarnas engagemang, litenheten och tryggheten. KMS personal tycker att barnens stjärnögon och de sköna kollegorna är det bästa. Våra elever säger relationen till lärarna, den goda maten från vårt eget kök och utomhusmiljön och våra före detta elever anser att man på KMS lärde sig ta ansvar och fick med sig goda kunskaper i alla ämnen.

Mer om statistik hittar du dels under länkarna uppe till höger, dels under de olika flikarna längst upp i det gröna fältet.

Vår Vision

”Att ge varje elev rötter och vingar för framtiden”

Vårt uppdrag

”KMS Kullaviks Montessoriskola ska ge varje barn möjlighet att i en trygg och stimulerande miljö utvecklas till en kreativ, självständig och tänkande människa som finner glädje i att utveckla kunskap, kompetens och förmågor”

Tio grundprinciper för verksamheten

1. Att stödja varje elev i sin utveckling som människa.
2. Att respektera varje elev som individ.
3. Att bejaka hela människan som kännande och tänkande varelse.

4. Att betrakta erfarenheter och frågor som en central utgångspunkt för nytt lärande.
5. Att sträva efter helhet, mening och sammanhang i lärandeprocessen.
6. Att ge goda basfärdigheter.
7. Att ge eleven frihet att välja fördjupningsuppgifter och pröva egna idéer.
8. Att praktisera demokrati i alla sammanhang.
9. Att skapa medvetande om vårt ansvar som människa.
10. Att skapa ekologisk medvetenhet och ge grundläggande förståelse för alla former av liv.

Webmaster of KMS 2016 ©