KMS Stiftelse

KMS Stiftelse startades för några år sedan och syftar till att skapa möjligheter för eleverna att sätta guldkant på deras vardag. Pengarna som samlas in via stiftelsen skall användas för att möjliggöra förbättringar i skolans inre och yttre miljö samt främja olika pedagogiska fördjupningar (ex litteratur och annat undervisningsmaterial, studiebesök eller andra externa kostnader). I samarbete med skolans ledning och styrelse avgörs vad stiftelsepengarna går till. Bland annat skall bidragen förverkliga Maria Montessoris idé om det förlängda klassrummet.

Under detta läsår satsar KMS Stiftelse på att förbättra barnens utemiljö under våren och barnen själva kommer att få lämna önskemål om vad de vill se på sin skolgård. 

Vill du vara med och stötta med ett bidrag eller kanske skapa en stående månadsöverföring? Såhär gör du: Sätt in ditt bidrag på Bgnr 416-3531 eller Swisha över det till nr 1235406046

Tack för ditt stöd till KMS!

KMS Stiftelse

Webmaster of KMS 2016 ©