Förälder

foralder11publikforalder12

KMS Kullaviks Montessoriskola är en icke vinstdrivande föräldrastyrd friskola som baseras på Montessoripedagogiken. Skolan drivs av en föräldraförening som utser en styrelse vid en årlig föreningsstämma. Styrelsen utser i sin tur skolans rektor tillika förskolechef som tillsammans med en ledningsgrupp ansvarar för skolans operativa och pedagogiska verksamhet samt har personalansvar för personalen på skolan.


Som förälder förväntas du att någon gång under ditt barns skolgång ta ett uppdrag i något av skolans utskott eller grupper. På KMS Kullaviks Montessoriskola har du som förälder i styrelsen och dess utskott en nära dialog med skolans ledningsgrupp och därigenom stor möjlighet att påverka skolans förutsättningar.


Föreningsstämman är skolans högst beslutande organ och tillsammans bestämmer vi föräldrar skolans inriktning och verkar för att bidra till verksamhetsutveckling. Samtliga medlemsfamiljer bör vara representerade på den årliga föreningsstämman. De förtroendevalda i styrelsen, som utses av en valberedning och väljs på föreningsstämman, består av sju representanter varav av en styrelseordförande. Skolans rektor tillika förskolechef ingår även i styrelsen. Föreningen har även olika arbetsgrupper där många av oss föräldrar är engagerade.

Läs mer om hur vår skola styrs samt om hur du som förälder kan bidra till att göra vår skola till en ännu bättre skola!

Webmaster of KMS 2016 ©