F.d. elever

Axel Schiller

alex s

"- Jag gillade Montessoripedagogiken - det här med att lära sig eget ansvar." 

Axel Schiller, 24 år, student på Grythyttan, till Sommelier.


Läs hela artikeln ur tidningen Norra Halland, om Axel, hans bakgrund och hans utbildning - sommelier och måltidskunskap.Blandade citat

Nedan några citat från våra tidigare elever efter ett år på gymnasiet - vad man är glad för att ha med sig i ryggsäcken från KMS:


"Det är alla projekt arbeten för det har vi gjort mycket i gymnasiet."

"Man har goda grundkunskaper till allt."

"Arbetsmetoden och hur viktigt det är att ta eget ansvar för sina studier." 

"Speciellt så uppskattar jag just det vi lärde oss i svenskan, så som retorik, att skriva artiklar, noveller och dylikt."

"Utvärdera, reflektera och planera"

"En bra bas i alla ämnen, goda retoriska förmågor och en bra inställning till skolan."

"Att man alltid har tagit hand om allt och alla på KMS, p.g.a. att den är så liten."


Vanja Johnson

"- Jag har lärt mig att kritisk granska fakta och bilda mig min egen uppfattning." Vanja Johnson, 16 år.

Webmaster of KMS 2016 ©