Elev

aktivitetelev10elev13

Grundskolan
På KMS hittar du en trygg miljö med personliga, engagerade och kompetenta lärare. Du får möjlighet till både stöd och utmaningar för din utveckling och ditt lärande, i ett positivt studieklimat. Mat och sallad lagar våra egna kockar, i 1-5:an har du en egen plats för dina kläder och en för studiematerial, och i 6-9:an har du ett eget skåp. På båda enheterna har vi modernt utrustade rum med projektor i taket, trådlöst nätverk, klassuppsättningar med bärbara datorer. Oavsett om du är hemma eller på skolan, kan du logga in på lärplattformen och få tillgång till kalender, matsedel, schema, info om hemuppgifter, redovisningar, bedömningar och formativa kommentarer, som leder dig framåt mot de mål du fokuserar.

Som elev på KMS har du en egen coach - en vuxen med ett extra helhetsansvar för att du utvecklas och lär dig, samtidigt som du mår bra och trivs. En coach som följer upp din IUP, den framåtsyftande planen som du, dina föräldrar och din coach, tillsammans bestämmer er för under utvecklingssamtalet, en gång per termin. Du träffar din coach efter behov - kanske att ni ses på en rast eller bokar en tid på en H- tid (Handledningstid). Då kan du få stöd och feedback i t.ex. hur du lägger upp ditt skolarbete, prioriterar, använder rätt studieteknik för just dig och dina förutsättningar - för att du bäst ska känna lust och motivation i ditt pluggande.

Våra arbetssätt varierar både över tid för att skapa variation, men också eftersom ämnena till viss del är så olika. Gemensamt är att du ska få chans att på olika sätt lära dig, utveckla och visa dina kunskaper, så att det passar ditt sätt att lära. Ett par exempel på vad elever som nu går på gymnasiet uppskattar från sin KMS-tid: "Utvärdera, reflektera och planera", "Arbetsmetoden och hur viktigt det är att ta eget ansvar för sina studier." 

Ett axplock av våra nuvarande elever uppskattar:

"Jag tycker om att det är en liten och trygg skola och att vi arbetar på roliga och varierade sätt. Jag tycker att det är bra att alla får olika undervisning beroende på behov, och att det finns möjlighet att fördjupa sig i det man vill."

"Jag tycker det bästa med kms är att man får allt stöd man behöver och dem ser olikheter hos alla, att alla inte är lika."

"Montessoritänket, att man utvecklas efter sin egen förmåga. Maten, och lärarna."

Elever i åk 6 och åk 8.

På KMS har vi en klass i varje årskurs, med två gruppansvariga lärare, som du träffar varje vecka på G-tid (Grupptid). Då får du information om vad som händer, ni har klassråd för din möjlighet att påverka din studiesituation, där frågor ofta tas vidare av klassens Elevrådsrepresentant till Elevrådet. På G-tid kan ni också planera gemensamma aktiviteter t.ex. inför en studieresa. 

Till höger, längst upp på denna sida, kan du klicka dig fram till mer info, i text, bild och video, hur det kan vara att vara elev på KMS; i våra Bloggar ser du exempel på vad som görs i de olika ämnena, under Elevinflytande beskrivs hur du kan påverka, Vad våra elever uppskattar talar för sig själv, och F.d. elever innehåller kommentarer från tidigare elever som nu går på gymnasiet.

Webmaster of KMS 2016 ©